Centrale Raad van Beroep, 27-08-2013 / 12-386 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:1532
Datum27-08-2013
InhoudsindicatieIntrekking bijstand. (Mede)terugvordering. Onvoldoende aanknopingspunten dat appellanten in de periode van 2 februari 2006 tot 19 november 2008 niet duurzaam gescheiden hebben geleefd. De onderzoeksbevindingen van de sociale recherche bieden wel voldoende aanknopingspunten voor het standpunt dat appellanten in de periode van 19 november 2008 tot en met 21 maart 2010 niet duurzaam gescheiden hebben geleefd. Schending inlichtingenverplichting.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:320
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:320