Centrale Raad van Beroep, 22-10-2013 / 11-7502 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:2146
Datum22-10-2013
InhoudsindicatieDe onderzoeksresultaten zijn voor het college aanleiding geweest om bij besluit de bijstand in te trekken. Bij nader besluit heeft het college de gemaakte kosten van (leen)bijstand en langdurigheidstoeslag van appellante teruggevorderd. De besluitvorming berustte op de overweging dat appellante met haar echtgenoot een gezamenlijke huishouding voert. Gedurende de hier te beoordelen periode kan niet worden gesproken van duurzaam gescheiden leven. Dit betekent dat appellante en haar echtgenoot in die periode als een gezin als bedoeld in artikel 4, aanhef en onder c, van de WWB moesten worden beschouwd en dat appellante niet als zelfstandig subject van bijstand recht had op bijstand naar de norm voor een alleenstaande ouder.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU5865 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10364