Centrale Raad van Beroep, 12-11-2013 / 12-5387 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:2375
Datum12-11-2013
InhoudsindicatieWeigering terug te komen van eerder genomen besluit tot terugvordering bijstand. Geen nieuwe feiten of omstandigheden. De omstandigheid dat appellante door de strafrechter is vrijgesproken van hetgeen haar in verband met de onderhavige bijstandszaak ten laste is gelegd, is op zichzelf geen nieuw feit of veranderde omstandigheid in de zin van artikel 4:6, eerste lid, van de Awb. De bestuursrechter is immers in de vaststelling van en het oordeel over het hem voorgelegde geschil in het algemeen niet gebonden aan hetgeen in een strafrechtelijk geding door de desbetreffende rechter is geoordeeld, te minder nu in een strafrechtelijke procedure een andere rechtsvraag voorligt en een ander procesrecht van toepassing is.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 12-11-2013
USZ 2013/401
Verzoek terugkomen besluit, Getuigenverklaringen, Strafrechtelijke procedure
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ0188
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AW3260
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3472