Centrale Raad van Beroep, 19-11-2013 / 12-4478 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:2482
Datum19-11-2013
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Appellante heeft het college geen mededeling gedaan van de omstandigheid dat zij niet (langer) duurzaam gescheiden leefde van haar echtgenoot. Schending inlichtingenverplichting.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BU5865 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2017:6547