Centrale Raad van Beroep, 28-11-2013 / 11-6630 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:2606
Datum28-11-2013
Inhoudsindicatie1) Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard aangezien de brief een sturingsmiddel inhoudt. 2) Bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard aangezien geen sprake is van procesbelang. 3) Plaatsing in andere functie. Functie is passend. 4) Eervol ontslag. Duurzaam verstoorde arbeidsverhouding op het moment van ontslagverlening. Ontslagvergoeding. Het college heeft geen overwegend aandeel gehad in het ontstaan en voortbestaan van de verstoorde arbeidsrelatie, zodat het college kon volstaan met de toegekende ontslagvergoeding. 5) Geen grond voor vergoeding reiskosten en medische kosten.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 28-11-2013, 11/6630 AW
ABKort 2014/445
Awb art 1:3 Besluit
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-11-2013
JB 2014/20
Besluit, Sturingsmiddel
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-11-2013
USZ 2013/405
Besluit, Sturingsmiddel
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-11-2013
TAR 2014/72
Besluit; procesbelang; plaatsing; ontslag op andere gronden; vergoeding van medische kosten en reiskosten
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW7741 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA3207 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:249 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:2293
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2016:13167