Centrale Raad van Beroep, 19-12-2013 / 11-7340 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:2951
Datum19-12-2013
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om een aanvullende regeling. De berekening van de pensioenschade die het ABP in 2009 heeft gedaan is een nieuw feit of veranderde omstandigheid. Zonder meer duidelijk is echter dat die berekening niet van belang kan zijn voor het besluit van 1 juni 2006, reeds omdat die berekening is gebaseerd op de regelgeving zoals die in 2009 gold. Hier komt bij dat appellant het ABP ook in 2006 om een berekening had kunnen vragen. Geen zeer bijzondere omstandigheden. De rechtbank is terecht voorbij gegaan aan de omstandigheid dat in een ambtelijke adviesnota aanvankelijk een voorstel is gedaan voor een aanvullende koopsomregeling. Dat voorstel is immers door appellant verworpen en nimmer ter besluitvorming voorgelegd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 19-12-2013, 11/7340 AW
ABKort 2014/25
Verzoek om terug te komen van
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-12-2013
TAR 2014/86
Weigering terug te komen van een in rechte onaantastbaar geworden besluit;compensatie pensioenschade
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★