Centrale Raad van Beroep, 19-12-2013 / 12-2415 AKW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:2964
Datum19-12-2013
InhoudsindicatieHerziening en terugvordering kinderbijslag. De Svb heeft met de rapporten van de sociaal attaché en het handhavingsrapport aannemelijk gemaakt dat appellante in de periode in geding geen ingezetene van Nederland meer was. Het bestreden belsuit berust op een onjuist beoordelingskader. Instandlating rechtsgevolgen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP1466 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP6285 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★