Centrale Raad van Beroep, 18-01-2013 / 12-1741 BESLU


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BY8815
Meer over deze zaak:
Datum18-01-2013
InhoudsindicatieSchadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn door het Uwv vastgesteld op 1.000,- . De termijn in de beide rechterlijke fases is niet langer dan drie en een half jaar geweest. De overschrijding van de redelijke termijn komt dan ook voor rekening van het Uwv. Er is geen reden om indien sprake is van een zelfstandig besluit hiervan af te wijken. De redelijke termijn is met twee en een half jaar is overschreden. De Raad voorziet zelf. Per half jaar vindt er een vergoeding van 500,- plaats, in totaal dus 2.500,- (waarvan 1.000,- al is vergoed). Wettelijke rente.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-01-2013, 12/1741 BESLU
NJB 2013, 358
Wettelijke rente verschuldigd over ten onrechte niet toegekende vergoeding van immateriŽle schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-01-2013, 12/1741 BESLU
ABKort 2013/61
Wettelijke rente over schadevergoeding.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-01-2013, 12/1741 BESLU
RSV 2013/197
Vaststelling schadevergoeding wegens overschrijding redelijke termijn bij zelfstandig schadebesluit.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 18-01-2013, 12/1741 BESLU
USZ 2013/76
Wettelijke rente ingevolge art. 4:102 lid 2. Ingangsdatum.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH9991 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BI6865 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2910 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4186 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2019:1738
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2019:3825
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:4190
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:5210
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2014:474
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:5293
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2072