Centrale Raad van Beroep, 25-03-2013 / 05/6963 MAW-T + 05/7103 MAW-T + 12/953 MAW-T


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ1164
Meer over deze zaak:
Datum25-03-2013
InhoudsindicatieDubbel hoger beroep. Tussenuitspraak. De Raad bepaalt - evenals de rechtbank s-Gravenhage eerder deed - dat de Minister van Defensie in deze zaak niet voldeed aan de op hem als werkgever rustende zorgplicht. Daarom is de minister ook verantwoordelijk voor door de Dutchbat III-militair (Dutchbatter) geleden schade. De Raad vindt dat de minister bij beŽindiging van de missie in Zagreb en daarna niet genoeg nazorg aanbood. Daardoor kreeg de PTSS bij de militair een blijvend karakter. De minister moet binnen drie maanden een nieuw besluit nemen. De Raad zal nadat de minister dat nieuwe besluit heeft genomen daarover een oordeel geven en einduitspraak doen. De Raad is het niet met de rechtbank, maar wel met de minister eens dat bij de feitelijke uitvoering van de missie Dutchbat III de zorgplicht voldoende was. De Raad wijst er daarbij op dat - de militair voldoende opgeleid en getraind was om een militaire missie uit te voeren; - niet is gebleken dat het materieel in het begin van Dutchbat III niet voldeed aan de noodzakelijke technische eisen; - de minister niet verantwoordelijk is voor de oorlogsomstandigheden ter plaatse. De Raad is ook van oordeel dat de zorgplicht niet mag worden beoordeeld aan de hand van onder oorlogsomstandigheden genomen operationele beslissingen. De aard van het militaire bedrijf verzet zich daartegen (zie ook LJN AN8521).`
Recht.nl artikelDefensie verantwoordelijk voor schade door stress-stoornis militair (25-03-2013)
De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat de minister van Defensie verantwoordelijk is voor de schade die een Dutchbatter leed als gevolg van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS). De minister zou onvoldoende maatregelen hebben genomen om blijvende PTSS bij de militair te voorkomen.
> Minister van Defensie verantwoordelijk voor schade 'Dutchbatter' (Rechtspraak.nl)
> Dutchbatter heeft recht op schadevergoeding (Trouw)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-03-2013, 05/6963 MAW-T + 05/7103 MAW-T + 12/953 MAW-T
ABKort 2013/127
Zorgplicht overheidswerkgever. Nazorg.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-03-2013, 05/6963 MAW-T + 05/7103 MAW-T + 12/953 MAW-T
NJB 2013, 910
Minister van Defensie verantwoordelijk voor schade 'Dutchbatter'.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-03-2013, 05/6963 MAW-T + 05/7103 MAW-T + 12/953 MAW-T
TAR 2013, 64
Schadevergoeding wegens niet nakomen van de zorgplicht na uitzending van een militair die een PTSS kreeg na de val van Srebrenica.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-03-2013, 05/6963 MAW-T + 05/7103 MAW-T + 12/953 MAW-T (met noot)
P.R.M. Berends-Schellens
AB 2013/229
De maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de naar oorlogsgebied uitgezonden militair in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt, zien op de periode na afloop. Operationele beslissingen worden niet aan de zorgplicht getoetst. Geen risicoaansprakelijkheid overheidswerkgever.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-03-2013, 05/6963 MAW-T + 05/7103 MAW-T + 12/953 MAW-T (met noot)
A. Briejer
JIN 2013/107
Werkgeversaansprakelijkheid, Psychisch letsel, Militair, Schade, Causaal verband
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:AB0072 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA4539
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2005:AU6006
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AN8521
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM2530
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4336 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:3645
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2549
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:5332
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2148
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2020:11
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:4040
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1640
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2018:13981
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:15114
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2014:14125
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2013:17760