Centrale Raad van Beroep, 28-02-2013 / 11/4516 AW + 11/4486 AW + 11/4485 AW + 11/4517 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ2044
Datum28-02-2013
InhoudsindicatieToekenning ontslagvergoeding. Naar het oordeel van de Raad was sprake van een ernstige verstoring van de arbeidsrelatie tussen betrokkene en zijn leidinggevende. Met de brief van de leidinggevende zijn de verhoudingen onnodig op scherp gesteld, omdat daarin - voor betrokkene volkomen onverwacht - wordt gesproken van een beŽindiging van het dienstverband. Het aandeel van de raad van bestuur in de verstoorde verhoudingen wordt op meer dan 80% geschat. De ontslagvergoeding van betrokkene moet dus worden berekend door 12 dienstjaren gedeeld door 2, te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris ten tijde van het ontslag, inclusief toelage verzwarende omstandigheden van 10% en inclusief vakantietoeslag en daarop de factor 1 toe te passen. Dit leidt tot een totaalbedrag dat lager is dan door de rechtbank is toegekend.
Recht.nl artikel Formule voor ontslagvergoeding ambtenaren (04-03-2013)
Bij het ontslag van ambtenaren kan de kantonrechtersformule niet worden gebruikt om een extra vergoeding te berekenen, omdat ambtenaren in de regel een hogere uitkering krijgen bij ontslag dan werknemers in het bedrijfsleven. In twee uitspraken heeft de Centrale Raad van Beroep een berekening vastgesteld waarmee ambtenaren wťl een extra vergoeding kan worden toegekend bij verstoorde arbeidsverhoudingen.
> Formule voor ontslagvergoeding ambtenaren (Binnenlands Bestuur)
> Ontslagformule voor ambtenaren (Maarten van Gelderen, Ontslag.nl)
> Ambtenaren krijgen eigen formule voor berekening extra ontslagvergoeding (Rechtspraak.nl)
> Ontslag wegens verstoorde verhouding ambtenaar en ontslagvergoeding (Fleur Costa BaiŰa, Wieringa Advocaten)
> Hoogste bestuursrechter stelt eigen formule ontslagvergoeding vast (Henk Hoving, Dirkzwager)
> De betovering verbroken: de introductie van de ambtenarenrechtersformule (Eylard van Fenema en Itse Gerrits, Kennedy Van der Laan)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 28-02-2013, 11/4516 AW
ABKort 2013/104
Ontslag op andere gronden, berekening ontslagvergoeding.

(X. / Raad van bestuur AMC)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 28-02-2013, 11/4516 AW + 11/4486 AW + 11/4485 AW + 11/4517 AW
TAR 2013, 72
Ontslag op andere gronden van een academisch specialist; formule voor vaststelling hoogte ontslaguitkering in geval van overwegend aandeel werkgever.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 28-02-2013, 11/4516 AW + 11/4486 AW + 11/4485 AW + 11/4517 AW (met noot)
P. Kruit
ęJINĽ 2013/65
Ontslag, CRvB-formule, Vergoeding, Verstoorde arbeidsrelaties
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 28-02-2013, 11/4516 AW + 11/4486 AW + 11/4485 AW + 11/4517 AW (met noot)
R. van Arkel
AB 2013/231
Als een ambtenaar op andere gronden wordt ontslagen, moet een eventuele aanvullende ontslagvergoeding op basis van een vaste formule worden berekend.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ8754 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1681
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2427
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1966
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ6941
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2806
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2181
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:10929
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2018:6263
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2745
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:806
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:9072
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:8982
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3192
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2990
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:9986
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:254
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:754
Gerelateerd ECLI:NL:RBNHO:2014:10001
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2014:9473
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4420
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3217
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2518
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:551
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2013:CA0203
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1212