Centrale Raad van Beroep, 12-03-2013 / 11/434 WWB + 11/435 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ4068
Datum12-03-2013
InhoudsindicatieAppellante had gedurende de periode van mei 2007 tot en met 11 juni 2009 geen recht op bijstand naar de norm van een alleenstaande ouder. Gezamenlijke huishouding. Intrekking en terugvordering bijstand. Voor zover het betreft het tijdvak van 1 mei 2005 tot mei 2007 kunnen de rechtsgevolgen van het bestreden besluit 2 niet in stand blijven. Nu niet aannemelijk is dat het college dit deel van bestreden besluit 2 alsnog van een deugdelijk feitelijke grondslag kan voorzien, ziet de Raad aanleiding dat deze uitspraak in de plaats treedt van dit deel van bestreden besluit 2. Het college wordt opgedragen een nieuwe beslissing op bezwaar te nemen met betrekking tot de terugvordering met inachtneming van deze uitspraak.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2017:1034 ★★★★