Centrale Raad van Beroep, 26-03-2013 / 11/2683 WWB + 11/2684 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ5624
Datum26-03-2013
InhoudsindicatieHerziening en terugvordering bijstand. Rechtbank is buiten omvang geding getreden, door aan te nemen of sprake was van een gezamenlijke huishouding. Redelijk grond huisbezoek. Geen reden appellanten niet te houden aan afgelegde verklaringen. Toereikende grondslag voor het standpunt van het college dat geen sprake is van duurzaam gescheiden levende echtgenoten als bedoeld in artikel 3, tweede lid, aanhef en onder b, van de WWB. Opgelegde (gematigde) maatregel is niet onevenredig zwaar. Niet elke vorm van verwijtbaarheid ontbreekt.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★