Centrale Raad van Beroep, 24-04-2013 / 12-367 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ8359
Datum24-04-2013
InhoudsindicatieToekenning WW-uitkering. Betrokkene is niet verwijtbaar werkloos geworden. Het feit dat betrokkene uiteindelijk heeft meegewerkt aan de minnelijke regeling doet er niet aan af dat het initiatief tot beŽindiging van de ambtelijke aanstelling bij appellant lag. Dit betekent dat van beŽindiging van de dienstbetrekking door of op verzoek van betrokkene geen sprake is geweest.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ8713 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW8919
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:444
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:1300
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:5855
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4106
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2013:5005