Centrale Raad van Beroep, 25-04-2013 / 11-5507 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ8754
Datum25-04-2013
InhoudsindicatieOntslag wegens gewichtige redenen. Een tussen partijen onstane impasse. Gelet op de door de stichting geleverde herplaatsingsinspanningen, de aangeboden ondersteuning bij het vinden van ander werk en de weinig coŲperatieve opstelling van appellante, kan niet gezegd worden dat de stichting een overwegend aandeel heeft gehad in het ontstaan en voortbestaan van de tussen partijen ontstane impasse. Voor het toekennen van een aanvullende ontslagvergoeding bestaat daarom geen grond.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 25-04-2013, 11/5507 AW
TAR 2013, 158
Ontslag wegens gewichtige redenen; impasse; ontslagvergoeding.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2044 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:2442 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:8982
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:606
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3773