Centrale Raad van Beroep, 07-05-2013 / 11/1501 WWB + 11/1502 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ9771
Datum07-05-2013
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Schending inlichtingenverplichting. De omstandigheid dat de strafrechter appellanten heeft vrijgesproken van uitkeringsfraude, doet aan het voorgaande niet af. De bestuursrechter is niet gebonden aan hetgeen de strafrechter heeft geoordeeld. De conclusie moet zijn dat appellanten aan het college onvolledige en onjuiste inlichtingen hebben verstrekt over de werkzaamheden van appellant voor het bedrijf van zijn zoon en over de daaruit verkregen inkomsten. Daarmee hebben zij de op hen rustende inlichtingenverplichting geschonden. Het was aan appellanten om aannemelijk te maken dat aan hen, indien zij wel aan de inlichtingenverplichting zouden hebben voldaan, recht op (aanvullende) bijstand zouden hebben gehad. Daarin zijn zij niet geslaagd.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BM4269 ★★★★