Centrale Raad van Beroep, 07-05-2013 / 11-4661 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2013:BZ9781
Datum07-05-2013
InhoudsindicatieTegen de uitspraak is geen hoger beroep ingesteld, en heeft die uitspraak kracht van gewijsde gekregen. Hieruit volgt dat het college terecht de afzonderlijk na die uitspraak gedane verzoeken van appellant aan het college om vergoeding van de bezwaarkosten op de voet van artikel 7:15 van de Awb heeft afgewezen. Uit de strekking van artikel 7:15 van de Awb moet worden afgeleid dat de in dit artikel opgenomen regeling een exclusief kader vormt voor vergoeding door het bestuursorgaan van kosten die verband houden met de behandeling van het bezwaar. Voor vergoeding van deze kosten via een verzoek om een zelfstandig schadebesluit is dan ook geen plaats.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-05-2013, 11/4661 WWB
ABKort 2013/177
Impliciete afwijzing verzoek om vergoeding bezwaarkosten.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-05-2013, 11/4661 WWB
NJB 2013, 1552
De rechtbank heeft geen aanleiding gezien gebruik te maken van haar bevoegdheid tot een veroordeling van het college in de bezwaarkosten. Nu tegen deze uitspraak geen hoger beroep is ingesteld, heeft die uitspraak kracht van gewijsde gekregen. Het college heeft terecht de afzonderlijk na die uitspraak gedane verzoeken van appellant aan het college om vergoeding van de bezwaarkosten op de voet van artikel 7:15 van de Awb afgewezen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-05-2013, 11/4661 WWB
RSV 2013/227
Vergoeding proceskosten niet mogelijk via een zelfstandig schadebesluit.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 07-05-2013, 11/4661 WWB
USZ 2013/214
De aanvraag voor vergoeding bezwaarkosten is terecht afgewezen omdat de rechtbank geen veroordeling in deze kosten heeft uitgesproken en tegen deze uitspraak geen hoger beroep is ingesteld. Voor vergoeding van de kosten van bezwaar via een verzoek om een zelfstandig schadebesluit is evenmin plaats.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2916