Centrale Raad van Beroep, 21-01-2014 / 13-2312 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:112
Datum21-01-2014
InhoudsindicatieBezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard wegens termijnoverschrijding. Het besluit van 12 november 2009 is voorzien van het laatst bekende uitkeringsadres van appellant en is op 24 november 2009 naar dat adres verzonden. Daarmee is dat besluit op een andere geschikte wijze als bedoeld in artikel 3:41, tweede lid, van de Awb bekendgemaakt. Geen grond voor het oordeel dat sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep, 21-01-2014, 13/2312 WWB
ABKort 2014/46
Bekendmaking besluit, aanvang bezwaartermijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-01-2014
USZ 2014/74
Te laat bezwaar, Afgaan op registratie in gemeentelijke basisadministratie (GBA), Geen onderzoek feitelijke verblijfplaats.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-01-2014
RSV 2014/108
Termijnoverschrijding bezwaar-onjuiste registratie basisadministratie gemeente (GBA )
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:124 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:572
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3177
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2721
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2731
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:2415
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2556
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2188
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:72
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3921
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:910