Centrale Raad van Beroep, 01-05-2014 / 12-5248 AW-W


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:1518
Datum01-05-2014
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om wraking. De beslissing om de zitting te beginnen met het stellen van vragen en niet met het laten voordragen van pleitnotas door (gemachtigden van) partijen is een werkwijze die voor de behandeling van alle ambtenarenzaken geldt. Hieruit volgt niet dat de rechtelijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 01-05-2014
ABKort 2014/192
Awb art. 8:15, afwijzing wrakingsverzoek
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3155 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1452
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2650