Centrale Raad van Beroep, 14-05-2014 / 13-5547 WAZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:1648
Datum14-05-2014
InhoudsindicatieTer motivering van zijn verzoek om terug te komen van de besluiten van 5 en 20 april 2011 heeft appellant verwezen naar beslissingen van de belastingdienst over het vervallen van de meewerkaftrek in de jaren 2007 en 2008. Het Uwv heeft dit weliswaar als een nieuw feit of veranderde omstandigheid aangemerkt, maar daarin geen aanleiding gezien zijn standpunt te wijzigen. Daartoe is verwezen naar de bevindingen in het fraudeonderzoek, op basis waarvan is geconcludeerd dat appellant vanaf 2004 werkzaamheden in het bedrijf van zijn partner heeft verricht en dit niet aan het Uwv heeft gemeld. De gewijzigde belastingaangiften en navorderingsaanslagen doen daar niet aan af. Het Uwv mocht het verzoek van appellant van 9 maart 2012 dan ook afwijzen met verwijzing naar zijn besluiten van 5 en 20 april 2011. Geen bijzondere omstandigheden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★