Centrale Raad van Beroep, 28-01-2014 / 12-4276 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:200
Datum28-01-2014
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. De onderzoeksbevindingen, zoals neergelegd in de onderscheiden rapportages, in onderlinge samenhang bezien bieden een toereikende grondslag voor de conclusie dat appellante en haar echtgenoot over de gehele nog in geding zijnde periodes niet feitelijk duurzaam gescheiden leefden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★