Centrale Raad van Beroep, 11-06-2014 / 12-3932 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2025
Datum11-06-2014
InhoudsindicatieDe gemeente heeft de Stichting Rentree Werkt aangewezen als rechtspersoon in het kader van de WWB, die jongeren, uitkeringsgerechtigden en langdurig werklozen in dienst neemt en detacheert bij inleners, met als doel het versterken van hun positie op de reguliere arbeidsmarkt. Ten onrechte intrekking en terugvordering ZW-uitkering. Privaatrechtelijke dienstbetrekking tussen appellant en Rentree Werkt.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 11-06-2014
USZ 2014/240
Dienstbetrekking, Re-integratie, Verrichte werkzaamheden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 11-06-2014
RSV 2014/222
Dienstbetrekking met re-integratiebedrijf
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP3887 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8926 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1649 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:297 ★★