Centrale Raad van Beroep, 17-06-2014 / 14-2497 WWB-VV


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2058
Datum17-06-2014
InhoudsindicatieVerzoek van betrokkene om een voorlopige voorziening met betrekking tot bijstandsuitkering afgewezen. Periode beperkt tot moment dat betrokkene zich als dakloze presenteerde. Geen spoedeisend belang nu betrokkene niet in een ernstige financiele noodsituatie verkeert. Voorts kan hij als dakloze een nieuwe aanvraag om bijstand indienen. Hij dient zich daarbij wel te houden aan de voorwaarden die worden gesteld om zijn feitelijke verblijfssituatie inzichtelijk te maken.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1253