Centrale Raad van Beroep, 11-07-2014 / 13-2426 WWB-W


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2372
Datum11-07-2014
InhoudsindicatieAfwijzing verzoek om wraking. De enkele omstandigheid dat de behandelend rechters geen aanleiding hebben gezien voor inwilliging van het verzoek om getuigen op te roepen, vormt geen aanknopingspunt voor het oordeel dat zij met betrekking tot de beoordeling van het hoger beroep ten opzichte van verzoeker vooringenomen zijn dan wel dat de bij verzoeker bestaande vrees voor vooringenomenheid objectief gerechtvaardigd is.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP8906 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4256
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3158
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:165