Centrale Raad van Beroep, 30-07-2014 / 13-5729 WSF


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:2799
Datum30-07-2014
InhoudsindicatieHerziening studiefinanciering in een thuiswonendenbeurs. Terugvordering. Niet-verschoonbare termijnoverschrijding. Geen bestuurlijke boete: Niet is gebleken dat de Minister zich heeft vergewist van de juistheid van de uit de waarnemingen en opmerkingen getrokken conclusies (naar aanleiding van het huisbezoek),... hoewel dat gelet op de betwisting van die juistheid - gegeven de op de Minister rustende ... bewijslast - wel had gemoeten.
Recht.nl artikelZwaardere bewijslast bij een bestraffende sanctie in het socialezekerheidsrecht (04-09-2014)
De Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de minister van OCW moet aantonen dat een student niet woont op zijn GBA-adres. Niet voldoende is dat het slechts aannemelijk is gemaakt. Het opleggen van een bestuurlijke boete is een belastend besluit. Volgens vaste rechtspraak is het dan aan het bestuursorgaan om de nodige kennis omtrent de relevante feiten te vergaren.
> Zwaardere bewijslast bij een bestraffende sanctie (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-07-2014
NJB 2014/1587
Bij een boeteoplegging moet de minister aantonen dat betrokkene niet woont op zijn GBA-adres. Niet voldoende is dat slechts aannemelijk is gemaakt dat betrokkene niet op zijn GBA-adres woonde.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-07-2014
JB 2014/193
Bewijslast bestuurlijke boete.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-07-2014
ABKort 2014/309
Bewijslast bij bestuurlijke boete
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-07-2014 (met noot)
R. Stijnen
AB 2014/363
Zwaardere bewijslast bij een bestraffende sanctie. Niet tijdig bezwaar tegen herzieningsbesluit. Wel volledige toetsing boetebesluit.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-07-2014 (met noot)
H.E. Bröring
USZ 2014/337
Bewijslast bestuurlijke boete.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 30-07-2014 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman, E.C.G. Okhuizen
RSV 2014/234
Huisbezoek – bewijs – bestuurlijke boete
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AZ1819 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO4627 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2013:CA1201 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:249 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2014:10373
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2019:3829
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:5556
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:2667
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:3771
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:1785
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:7099
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:442
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:438
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:6149
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2015:3872
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:11994
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2015:3401
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:3289
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:1598
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:1456
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:563
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2014:6476