Centrale Raad van Beroep, 14-01-2014 / 12-4198 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:30
Datum14-01-2014
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Geen melding gemaakt aan het college van drugshandel door appellant en daaruit verkregen inkomsten, met als gevolg dat het recht op (aanvullende) bijstand niet is vast te stellen. Schending inlichtingenverplichting. Niet aannemelijk gemaakt dat zij, buiten de detentieperiodes, (aanvullend) recht op bijstand zouden hebben gehad als zij bij het college wel onverwijld melding zouden hebben gemaakt van de drugshandel van appellant en de daaruit verworven inkomsten. Dat geen administratie of boekhouding is bijgehouden moet voor rekening en risico van appellanten worden gelaten. Bestuursrechter is niet gebonden aan wat in een strafrechtelijk geding is beslist.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★