Centrale Raad van Beroep, 25-09-2014 / 13-1519 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:3217
Datum25-09-2014
InhoudsindicatieDe Raad is van oordeel dat het college een overwegend aandeel heeft gehad in het ontstaan en het voortbestaan van de situatie die tot het ontslag heeft geleid. Het aandeel wordt van het college geschat op 51% tot 65%. over het afbreken van de re-integratie activiteiten eind november 2011, dienen de financiŽle gevolgen van deze keuze voor rekening van het college te blijven. De ontslagvergoeding wordt berekend door het aantal dienstjaren te delen door 2, te vermenigvuldigen met het bruto maandsalaris ten tijde van het ontslag, inclusief vakantietoeslag, en daarop de factor 0,5 toe te passen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-09-2014
TAR 2015/5
Vergoeding bij ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2044 ★★★★★