Centrale Raad van Beroep, 18-11-2014 / 13-2544 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:3780
Datum18-11-2014
InhoudsindicatieIntrekking en (mede)terugvordering bijstand. Gezamenlijke huishouding. In de ontvangen informatie over het zeer lage waterverbruik in de woning van appellante ... heeft het college aanleiding kunnen zien voor het instellen van een onderzoek naar de woon- en leefsituatie van appellante. Onderzoek naar de door de sociaal rechercheurs opgestelde processen-verbaal. Verklaringen en waarnemingen. Hoofdverblijf. Wederzijdse zorg.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BP5715 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9827 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV1077 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ2054 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1371
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1286
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2015:1286
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2851