Centrale Raad van Beroep, 19-11-2014 / 13-6693 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:3821
Datum19-11-2014
InhoudsindicatieEigenrisicodrager. Re-integratie. Verzoek om informatie met betrekking tot de WW-uitkeringen die zijn toegekend aan de werknemers. Tussen partijen is niet meer in geschil dat in het kader van het eigenrisicodragerschap van appellante alle besluiten van het Uwv met betrekking tot het recht, het geldend maken van het recht, de hoogte of de duur van werkloosheiduitkeringen van ex-werknemers van appellante door het Uwv aan appellante bekend moeten worden gemaakt. De verplichting daartoe vloeit rechtstreeks voort uit artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht en vereist geen voorafgaand verzoek van appellante.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-11-2014
USZ 2015/5
Eigenrisicodrager, Toezending besluiten, Toezending gegevens.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-11-2014
RSV 2015/18
Eigenrisicodragerschap overheidswerkgever rechtsreek uit wet voortvloeiende verplichting tot gegevensverstrekking door Uwv in kader eigenrisicodragerschap geen spontane verstrekkingsverplichting Uwv in kader re-integratietaak overheidswerkgever dient verzoek om gegevens te motiveren gegevens dienen niet ter controle van wettelijke taken Uwv verband noodzakelijk tussen gegevens en re-integratietaak
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2930
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2929
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2928
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2927
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2926
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2925
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2924
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2923