Centrale Raad van Beroep, 02-12-2014 / 13-3478 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:3995
Datum02-12-2014
InhoudsindicatieIntrekking bijstand. Schending van de inlichtingenverplichting. Het college heeft aan appellante en K ieder afzonderlijk bijstand verleend. De schending van de inlichtingenverplichting van appellante ziet alleen op het ten onrechte melden van duurzaam gescheiden leven. Zou appellante de inlichtingenplicht wel zijn nagekomen, dan zou zij derhalve over de relevante periode onverminderd recht op bijstand hebben gehad, zij het naar de norm voor gehuwden. Door bij de vaststelling van de terugvordering hiermee geen rekening te houden heeft het college gehandeld in strijd met het evenredigheidsbeginsel. Beroep gegrond. Vernietiging besluit voor zover dit betrekking heeft op de terugvordering.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-12-2014
USZ 2015/22
Terugvordering, Onevenredig, Gevolgen ten onrechte melden van duurzaam gescheiden leven.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR4086 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1365
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3087