Centrale Raad van Beroep, 13-03-2014 / 13-3775 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2014:905
Datum13-03-2014
InhoudsindicatieRechterlijk ambtenaar in opleiding. Beoordeling. Niet kan worden gezegd dat verweerder tekort is geschoten in de aan appellant geboden begeleiding. Omstandigheden (brand en huwelijk) die het functioneren negatief beÔnvloed zouden kunnen hebben, leiden niet tot hogere scores dan op grond van het feitelijk functioneren gerechtvaardigd is. Aannemelijk gemaakt dat een score B niet op onvoldoende gronden berust.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 13-03-2014
ABKort 2014/130
Beoordeling raio
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 13-03-2014
TAR 2014/117
Beoordeling rechterlijk ambtenaar in opleiding
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9421
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA3105
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2547 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2266 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1443 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:4291 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3335
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2390
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:263
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2548
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3672
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:919
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:897
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:896
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4268
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4099
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4098
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1671
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:560
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3267
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1912
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:909
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:908
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:907
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3166
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2995
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1424