Centrale Raad van Beroep, 14-04-2015 / 13-5251 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1211
Datum14-04-2015
InhoudsindicatieVolgens vaste rechtspraak van de Raad inzake toepassing van artikel 43 en 44 van de WWB bestaat in beginsel geen recht op bijstand voor datum melding of indiening aanvraag. Afwijking ingeval van bijzondere omstandigheden, waarvan in dit geval niet is gebleken. Het college voert een zogeheten buitenwettelijk begunstigend beleid, dat als gegeven wordt aanvaard en slechts wordt getoetst of het beleid op consistente wijze is toegepast. De conclusie is dat het college het beleid consistent heeft toegepast.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2006:AV8690 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV3889 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BB5522 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX0220 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1619 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1269
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3114