Centrale Raad van Beroep, 27-01-2015 / 13-4771 BBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:166
Datum27-01-2015
InhoudsindicatieAfwijzing aanvraag om algemene bijstand op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) naar de norm voor gehuwden. Vrij te laten vermogen. Bezit van de tweede auto was niet nodig, geen gebruikelijke dan wel noodzakelijke bezitting.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 27-01-2015
NJB 2015/322
Kennelijke omissie regelgever. Er moet van worden uitgegaan dat is beoogd voor zelfstandigen in art. 7 van het Bbz 2004 een regeling op te nemen die afwijkt van art. 34 WWB.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 27-01-2015
RSV 2015/62
Vermogenstoets voor zelfstandigen in art. 7 Bbz 2004 wijkt af van die van art. 34 WWB tweede auto niet nodig voor bedrijf geen bijstandbehoevende omstandigheden
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 27-01-2015 (met noot)
H.W.M. Nacinovic
USZ 2015/94
Zelfstandige, Vermogensgrens, Afwijkende vermogenstoets, Vrijlating, Wetsgeschiedenis, Kennelijke omissie regelgever, Tweede auto.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY9323 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY2390 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AO1146 ★★