Centrale Raad van Beroep, 04-06-2015 / 13-5366 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:1738
Datum04-06-2015
InhoudsindicatieEervol ontslag. Bovenwettelijke werkloosheidsuitkering. Voor zover al kan worden gezegd dat ook de minister heeft bijgedragen tot het ontstaan en voortbestaan van de situatie die tot het ontslag van appellant heeft geleid, heeft hij hierin geen overwegend aandeel gehad. Daarom mocht de minister volstaan met de toegekende ontslaguitkering.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★