Centrale Raad van Beroep, 21-07-2015 / 13-6739 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2400
Datum21-07-2015
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering bijstand. Niet duurzaam gescheiden. Beroep op vertrouwensbeginsel faalt. De klantmanager heeft appellant ... bericht dat hij diens antwoorden zou doorgeven aan de inkomensconsulent. Het moest appellant dan ook duidelijk zijn dat de klantmanager niet beslissingsbevoegd was.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 21-07-2015 (met noot)
L.J.A. Damen
AB 2015/401
Vertrouwensbeginsel: auteur van de verwachtingen; klantmanager werk/leerbedrijf Pantar kan B&W niet binden.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6538 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BX9932 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3487 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:2067
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3018
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3083
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3107
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3105
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:3017
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2018:7612