Centrale Raad van Beroep, 28-08-2015 / 14-1396 ANW, 14-3035 ANW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:2592
Datum28-08-2015
InhoudsindicatieDe Centrale Raad van Beroep oordeelt dat de korting van een Wajong-uitkering op een ANW-uitkering leidt tot aantasting van een eigendomsrecht dat door het Europese recht wordt beschermd. Voor die aantasting heeft de wetgever echter een geldige reden. Voor andere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (bijvoorbeeld de WAO en de Wet WIA) heeft steeds gegolden dat die op een ANW-uitkering worden gekort. Door eerdere wetswijzingen was de onbedoelde situatie ontstaan dat een Wajong-uitkering wel volledig werd vrijgelaten. Met de nieuwe wetswijziging wordt dit hersteld. De korting moet in deze gevallen wel op een later moment ingaan dan de wettelijke overgangstermijn van twee jaar na inwerkingtreding van de wet. Het was voor de betrokkenen namelijk niet makkelijk te weten dat hun uitkering lager zou worden. De korting staat immers niet expliciet in de wet vermeld. Anders dan gebruikelijk is bovendien geen algemene voorlichting via de media gegeven. Pas nadat de wettelijke overgangstermijn van twee jaar al voor meer dan de helft was verstreken, is de Sociale verzekeringsbank begonnen met het informeren van de uitkeringsgerechtigden om wie het ging. Daarom moet in deze zaken de overgangstermijn beginnen op het moment dat iemand persoonlijk bericht kreeg en geldt vanaf dat moment een overgangstermijn van één jaar. Daarbij is onder meer van belang dat het in deze gevallen gaat om een verlaging van het inkomen met bijna 50% voor in beginsel onbeperkte tijd.
Recht.nl artikelKorting ANW-uitkering mag, maar moet één jaar vooraf zijn aangekondigd (08-09-2015)
​De Centrale Raad van Beroep beslist in de onderstaande uitspraken over nieuwe wetgeving die samenloop van uitkeringen tegengaat. De invoering van volledige korting van een Wajong-uitkering op een ANW-uitkering is toegestaan. Voorwaarde is dat de betrokkene één jaar van te voren individueel is geïnformeerd over de korting, zodat hij een overgangstermijn van één jaar heeft.
> Korting ANW-uitkering mag, maar moet één jaar vooraf zijn aangekondigd (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-08-2015
NJB 2015/1555
Korting ANW-uitkering mag, maar moet één jaar vooraf zijn aangekondigd
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-08-2015 (met noot)
A.E.M. Leijten
USZ 2015/335
Korting Wajong-uitkering op ANW-uitkering, Ontneming van eigendom, Overgangstermijn.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 28-08-2015 (met noot)
L.J.A. Damen
AB 2016/304
Stiekeme wetgeving: geen actieve en adequate algemene en individuele voorlichting door de overheid.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY3507 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2000:ZB8843 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:419
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:9030
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2922