Centrale Raad van Beroep, 25-09-2015 / 12/6841 ZVW; 13-479 ZVW, 13-648 ZVW, 13-904 ZVW, 13-3716 ZVW, 13-3794 ZVW, 13-3826 ZVW,; 13-3887 ZVW, 13-3888 ZVW, 13-3889 ZVW, 13-3890 ZVW, 13-3891 ZVW, 13-3892 ZVW; 13-3893 ZVW, 13-3894 ZVW,


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3135
Datum25-09-2015
InhoudsindicatieDe Centrale Raad van Beroep oordeelt in zijn uitspraak dat de verplichting om een zorgverzekering af te sluiten, zoals neergelegd in artikel 2 Zorgverzekeringswet (Zvw), niet in strijd is met het nationale of internationale recht. De boetes die het Zorginstituut Nederland aan appellanten heeft opgelegd en de lasten tot verzekering op grond van die wet kunnen in stand blijven. Dat was op hoofdlijnen ook het oordeel van de rechtbanken die over de zaken hebben geoordeeld.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-09-2015
NJB 2015/1748
Verplichte zorgverzekering niet in strijd met nationaal of internationaal recht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-09-2015
USZ 2015/366
Boetes wegens het niet afsluiten van een zorgverzekering, Last tot het afsluiten van een zorgverzekering.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-09-2015
BA 2015/257
Verzekeringsplicht Zvw (I), verbindendheid, toetsing van bestuurlijke boete aan (inter)nationaal recht
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-09-2015
RSV 2015/256
Bestuursrechtelijke boete — zorgverzekering — verplichting — internationaal recht — EVRM — Eerste Protocol — vrijheid — levensbeschouwelijke visie — eigendomsrecht — hoogte — strafrecht — rechtvaardiging — last — rechtshandeling
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-09-2015
GJ 2015/151
Zorgverzekering, Zorgverzekeringsplicht, Verzekeringsplichtigen, Zorginstituut, Bestuurlijke boetes, Lasten tot verzekering, Gemoedsbezwaren.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 25-09-2015
NTHR 2015, 6, p. 331
Appellanten komen op tegen de wettelijke verplichting een zorgverzekering af te sluiten (zie art. 2 Zvw). Zij stellen dat deze verplichting strijdig is met een reeks grondrechten. De Raad oordeelt echter anders.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:362 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BD9274 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO6734 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BY5567 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA4026 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2015:124
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3134 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3954
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1857
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:3760
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2017:6236
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2017:3877
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3767
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1712
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1021