Centrale Raad van Beroep, 23-09-2015 / 14/6880 ZW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3214
Datum23-09-2015
InhoudsindicatieBeŽindiging ZW-uitkering. Door de rechtbank is miskend dat, nu vaststaat dat de functie moskeemedewerker met verlichtende aspecten moet worden beschouwd als zijn arbeid, geen sprake is van verzwarende aspecten, zodat de maatstaf voor de in aanmerking te nemen arbeid wordt gevormd door het werk van moskeemedewerker zoals betrokkene dat laatstelijk verrichte. De verzekeringsartsen hebben bij hun beoordeling een goed beeld gehad van de aard en de zwaarte van de werkzaamheden van betrokkene en op basis van zorgvuldig onderzoek inzichtelijk en overtuigend geconcludeerd dat betrokkene geschikt was om zijn arbeid te verrichten. Nu de onderhavige beoordeling in het kader van de ZW juist ziet op de laatst verrichte arbeid, is het niet relevant of de functie ook elders op de arbeidsmarkt voorkomt.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ0672 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1317 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BG6951
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3092
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4599