Centrale Raad van Beroep, 23-09-2015 / 14-4955 AWBZ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3651
Datum23-09-2015
InhoudsindicatieOnder verwijzing naar de uitspraak van de Raad van 11 maart 2015, ECLI:NL:CRVB:2015:711 (zie ook r.o. 3.3) is het uitgangspunt dat betrokkene aanspraak heeft op zorg die is opgenomen in het ZZP behorend bij het cliŽntprofiel dat het best past bij zijn zorgbehoefte. Uitgaande van de beperkingen van betrokkene en zijn objectieve zorgbehoefte, zoals deze uit de medische stukken naar voren komen en waaruit onder meer blijkt dat betrokkene is aangewezen op negen dagdelen dagbesteding, is ZZP VG06 het voor betrokkene best passende pakket. Dit pakket kent een voor de zorgbehoefte van betrokkene doorslaggevend verschil ten opzichte van pakket GGZ05C nu dit voorziet in negen dagdelen dagbesteding in plaats van vijf dagdelen, terwijl de overige door betrokkene benodigde zorg in de pakketten VG06 en GGZ05c grotendeels overeenkomt.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 23-09-2015
RSV 2015/255
Indicatie ó zorgzwaartepakket ó cliŽntprofiel ó zorgbehoefte ó dagbesteding
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:711 ★★