Centrale Raad van Beroep, 12-11-2015 / 14-1673 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:3976
Datum12-11-2015
InhoudsindicatieOntslag wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid, anders dan op grond van ziels- en lichaamsgebreken. Subsidiair is aan appellante ontslag verleend op grond van artikel 99, eerste lid, van het ARAR, wegens een duurzaam verstoorde arbeidsverhouding. Met de minister wordt geoordeeld dat de opstelling van appellante, een toereikende grond vormde voor het verlenen van ontslag wegens ernstige verstoring van de arbeidsverhouding gevolgd door een impasse en dat voortzetting van het dienstverband niet langer van de minister kan worden gevergd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 12-11-2015
TAR 2016/11
Primair ongeschiktheidsontslag, subsidiair ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BA3823 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1224
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ3981