Centrale Raad van Beroep, 14-12-2015 / 14-3241 WWAJ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:4815
Datum14-12-2015
InhoudsindicatieAppellant is geboren vr 1980 en dient beoordeeld te worden aan de hand van het bepaalde in de AAW. Vastgesteld wordt dat het bestreden besluit in overeenstemming is met de bepalingen van de AAW is. De arbeidsongeschiktheidsschatting is niet verricht in strijd met enige regel van ongeschreven recht of een algemeen rechtsbeginsel. Laattijdige aanvraag, bewijsrisico.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1111 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BJ7873 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BQ6477 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO9240 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2293 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AU5978 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ8527