Centrale Raad van Beroep, 19-02-2015 / 12-5248 AW-W-2


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:520
Datum19-02-2015
InhoudsindicatieMisbruik van de bevoegdheid wrakingsverzoeken in te dienen. Nu verzoekster in dezelfde hogerberoepszaak tot tweemaal toe een niet geslaagd verzoek tot wraking heeft gedaan en het tweede wrakingsverzoek niet zozeer is gericht tegen de rechter die haar zaak ter zitting heeft behandeld, maar meer tegen de rechtspraak van de Raad, is de conclusie gerechtvaardigd dat verzoekster misbruik maakt van de bevoegdheid wrakingsverzoeken in te dienen. De Raad neemt het verzoek om wraking niet in behandeling en bepaalt dat een volgend verzoek van verzoekster om wraking in de zaak 12/5248 AW niet in behandeling wordt genomen.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1452
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2650