Centrale Raad van Beroep, 09-01-2015 / 12-1084 WIA


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:53
Meer over deze zaak:
Datum09-01-2015
InhoudsindicatieHerziening loongerelateerde WGA-uitkering (LGU) naar een mate van abreidsongeschiktheid van 23,06%. Voortzetting als loonaanvullingsuitkering (LAU). BeŽindiging LAU. In reactie op het bezwaar van appellante tegen de beŽindiging van de LAU per 1 augustus 2013, heeft het Uwv bij besluit van 14 november 2013 het bezwaar van appellante gegrond verklaard, per 1 augustus 2013 de mate van arbeidsongeschiktheid vastgesteld op 80 tot 100% en de LAU voortgezet. Procesbelang: Verruiming rechtspraak, in die zin dat ook procesbelang zal worden aangenomen indien de betrokkene stelt dat het bestreden besluit een rechtstreeks feitelijk gevolg heeft waarvan hij in een andere rechtsverhouding nadeel zal ondervinden en de in de voorliggende zaak op bestuursrechtelijke gronden te nemen beslissing voor het al dan niet intreden het intreden van dit gevolg beslissend is. Omdat tussen partijen niet in geding is dat de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid van appellante rechtstreeks gevolg heeft voor de door appellante te betalen pensioenpremie en de in het kader van de in de huidige procedure te nemen beslissing voor de hoogte van die premie beslissend is, heeft appellante belang bij de beoordeling van haar ... gronden.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 09-01-2015
NJB 2015/269
Procesbelang. De Raad ziet aanleiding zijn rechtspraak te verruimen, in die zin dat ook procesbelang zal worden aangenomen indien de betrokkene stelt dat het bestreden besluit een rechtstreeks feitelijk gevolg heeft waarvan hij in een andere rechtsverhouding nadeel zal ondervinden en de in de voorliggende zaak op bestuursrechtelijke gronden te nemen beslissing voor het al dan niet intreden van dit gevolg beslissend is.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 09-01-2015 (met noot)
A. Wit
USZ 2015/88
Verruiming aannemen van procesbelang, Premievrije pensioenopbouw.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 09-01-2015
RSV 2015/26
Herziening LGU Ė beŽindiging LAU Ė procesbelang Ė verruiming rechtspraak Ė rechtstreeks feitelijk gevolg van besluit met nadeel in andere rechtsverhouding Ė premievrije pensioenopbouw
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 09-01-2015
JB 2015/44
Procesbelang, Verruiming rechtspraak CRvB.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 09-01-2015 (met noot)
L.M. Coenraad
AB 2015/122
De Centrale Raad van Beroep verruimt zijn jurisprudentie over behoud van procesbelang bij de vernietiging van het bestreden besluit.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ1485 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT9491 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BK7036 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV6627
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4860 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:467 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:468 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2175
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1669
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:4067
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:242
Gerelateerd ECLI:NL:RBOVE:2017:4020
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2017:3336
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3264
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1288
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1190
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:498
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:3819
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2016:779
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4174
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2015:1250
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4433