Centrale Raad van Beroep, 05-03-2015 / 13-484 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:660
Datum05-03-2015
InhoudsindicatieOmvang van het hoger beroep. Nu het hoger beroep van appellant een ander besluit betreft dan dat het bestuur in verweer aan de orde heeft gesteld, moet worden voorbijgaan aan de stellingen van het bestuur over het strafontslag. Ontslag op andere gronden. De ernst van de steekpartij en de omstandigheden van appellant waaronder dit gebeurde, die er mede toe hebben geleid dat appellant TBS is opgelegd, mochten het bestuur tot de conclusie brengen dat appellant een te grote risicofactor zou zijn bij zijn werkzaamheden als brandweerman. Het bestuur heeft een passende regeling getroffen door de toekenning van een ontslaguitkering.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 05-03-2015
JB 2015/80
Omvang geding in hoger beroep, Incidenteel hoger beroep, Ontslag op primaire en subsidiaire grondslag, Twee besluiten met elk eigen grondslag en rechtsgevolg.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 05-03-2015
TAR 2015/81
Primair strafontslag, subsidiair ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:CA1835 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2008:BC4301 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BV8294
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4096