Centrale Raad van Beroep, 20-01-2015 / 12-4789 WIJ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:76
Datum20-01-2015
InhoudsindicatieHerziening inkomensvoorziening. Verrekening van in de voorafgaande drie maanden ontvangen middelen met de algemene bijstand. De door de grootouders gestorte bedragen, waarover appellant vrijelijk kon beschikken, heeft het college terecht aangemerkt als in aanmerking te nemen inkomsten in de maanden waarin de betalingen hebben plaatsgevonden. Schending van de inlichtingenverplichting.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-01-2015 (met noot)
Redactie
USZ 2015/92
Middelen, Giften of leningen, Periode waarover nog geen bijstand werd verstrekt.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT4358 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY9138 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1106 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW6792 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:705 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1927 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2012:BW3757
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3106
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2019:4751