Centrale Raad van Beroep, 20-01-2015 / 14-1711 WIJ


ECLIECLI:NL:CRVB:2015:78
Datum20-01-2015
InhoudsindicatieIntrekking en terugvordering WIJ-inkomensvoorziening en bijstand. Feitelijk hoofdverblijf niet op het uitkeringsadres. Schending inlichtingenverplichting.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-01-2015
USZ 2015/70
Overgangsrecht, WIJ/WWB, Primair besluit na intrekking WIJ, Intrekken en terugvorderen WIJ en WWB, Temporele werking, Onderscheid beoordeling rechten en plichten, Niet in belangen geschaad, Schending motiveringsplicht gepasseerd.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-01-2015 (met noot)
C.W.C.A. Bruggeman
AB 2015/85
Overgang WIJ-WWB. Rechtszekerheid. Temporele werking.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-01-2015
RSV 2015/35
WWB is van toepassing op een na 1 januari 2012 genomen besluit over een WIJ-uitkering, tenzij dit voor betrokkene tot een ongunstiger resultaat zou leiden. Temporele werking van wetgeving
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2005:AT4358 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BK8610 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:3354 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1819 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:4216
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1646
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:83
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:146
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2016:7454
Gerelateerd ECLI:NL:RBOBR:2019:2268
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:1453
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:430
Gerelateerd ECLI:NL:RBNNE:2018:3405
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1011
Gerelateerd ECLI:NL:RBLIM:2015:9797
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3839