Centrale Raad van Beroep, 19-04-2016 / 14-4611 WWB


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:1396
Datum19-04-2016
InhoudsindicatieBestuursorgaan heeft terecht gebruik gemaakt van bevoegdheid tot verrekenen van de vergoeding van kosten bezwaar, proceskostenvergoeding, griffierecht en schadevergoeding in verband met overschrijding redelijke termijn terwijl betrokkene procedeerde op toevoeging.
Recht.nl artikelSlecht procederen is lonend bij toevoegingen (04-07-2017)
Het is geoorloofd dat advocaten die met succes tegen een overheidsbesluit procederen minder honorarium ontvangen dan advocaten die er een potje van maken. Dat is de praktische consequentie van uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.
> Slecht procederen is lonend bij toevoegingen (Advocatenblad)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-04-2016
NJB 2016/905
Verrekening kostenvergoeding bezwaar en proceskosten.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-04-2016 (met noot)
H.W.M. Nacinovic
USZ 2016/211
Verrekening vergoeding van de kosten bezwaarprocedure met een vordering, Toevoeging voor rechtsbijstand, Uitbetaling aan rechtshulpverlener, Overgangsrecht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-04-2016
RSV 2016/95
Dagelijks bestuur is bevoegd tot verrekening van bezwaar- en proceskostenvergoeding die is toegekend voor op basis van toevoeging verleende rechtsbijstand.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 19-04-2016 (met noot)
L.M. Koenraad, T.N. Sanders
Gst. 2016/124
Verrekening. Proceskostenvergoeding. Het college van burgemeester en wethouders heeft krachtens art. 60a lid 4 Participatiewet een ruime bevoegdheid om vorderingen op de bijstandsgerechtigde te verrekenen met vorderingen van de betreffende persoon op het college.
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH1009 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2009:BH9991 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:4828 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9829 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BY8315 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:3303
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:1677
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4256
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1370
Gerelateerd ECLI:NL:RBZWB:2016:4710
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2016:5145
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4255