Centrale Raad van Beroep, 20-04-2016 / 15/1233 WW


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:1429
Datum20-04-2016
InhoudsindicatieBewijslast overtreding en grove schuld. Bij beoordeling evenredigheid boete dezelfde uitleg begrip grove schuld als in materiŽle strafrecht en fiscale boeterecht.
Recht.nl artikel'Grove schuld' in socialezekerheidszaken: zelfde uitleg als strafrecht en fiscaal boeterecht (21-04-2016)
Uit oogpunt van eenduidige en uniforme toepassing van wet- en regelgeving dient het begrip 'grove schuld' in socialezekerheidszaken op dezelfde wijze te worden uitgelegd als in het materiŽle strafrecht en in het fiscale boeterecht. Er is dus geen plaats voor een andere (ruimere) uitleg van dit begrip bij de beoordeling of een door het UWV opgelegde boete een evenredige sanctie is.
> Onzorgvuldig handelen kan niet als grove schuld worden aangemerkt (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-04-2016
NJB 2016/908
Bestuurlijke boete. Onzorgvuldig handelen kan niet worden aangemerkt als grove schuld.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-04-2016
USZ 2016/184
Boete, Bewijslast, Grove schuld.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-04-2016
JB 2016/127
Evenredigheid boete, Grove schuld, Zelfde uitleg als in het materiŽle strafrecht en in het fiscale boeterecht.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 20-04-2016
RSV 2016/152
Schending inlichtingenverplichting ó objectieve en subjectieve verwijtbaarheid ó oplegging boete ó bewijslast ó uitleg begrip grove schuld ó evenredigheid
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3754 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1801 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:8 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:2511 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:2827 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2012:BW3433
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2068 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:1377
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4778
Gerelateerd ECLI:NL:RBMNE:2019:3213
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2679
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:1262
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:917
Gerelateerd ECLI:NL:RBGEL:2016:4021
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2122