Centrale Raad van Beroep, 01-06-2016 / 15-1733 WSF


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:1878
Datum01-06-2016
InhoudsindicatieDe Centrale Raad van Beroep oordeelt in enkele uitspraken van 1 juni 2016 over bestuurlijke boetes die door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden opgelegd aan studenten die studiefinanciering ontvangen als uitwonende studerende, terwijl ze, gelet op hun woonsituatie, niet voldoen aan alle voorwaarden voor toekenning van een uitwonendenbeurs.
Recht.nl artikelUitleg CRvB over vaststellen boete bij onterecht ontvangen studiefinanciering (02-06-2016)
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in de onderhavige uitspraken over bestuurlijke boetes die zijn opgelegd aan studenten die studiefinanciering ontvangen als uitwonende studerende, terwijl zij niet voldoen aan de voorwaarden voor toekenning van een uitwonendenbeurs. Uitgelegd wordt hoe boetes worden vastgesteld.
> Bestuurlijke boetes bij onterecht ontvangen studiefinanciering (Rechtspraak.nl)
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 01-06-2016 (met noot)
R. Stijnen
AB 2016/226
Verschillende bewijsmaatstaven bij herziening en beboeting inzake niet wonen op gba-adres. Bewijsvermoeden en onschuldpresumptie. Boetehoogte.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 01-06-2016 (met noot)
H.E. BrŲring
Gst. 2016/149
Het in vermoeden als bedoeld in artikel 9.9 WSF is in beginsel geoorloofd. Het mag in geval van een bestuurlijke boete echter niet neerkomen op omkering van de bewijslast. Dit brengt onder meer mee dat het vermoeden tot maximaal twaalf maanden voorafgaand aan de constatering van de overtreding mag terugwerken.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BN6324 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:3754 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:685 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1146 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2015:1801 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:86 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2014:3446 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:1246 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:11 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2107 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:2862 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2014:1547
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3566 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3433
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2094
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1673
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2019:1558
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2019:2261
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:483
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2018:384
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:1413
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2017:867
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:4453
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:3804
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2016:2017