Centrale Raad van Beroep, 02-06-2016 / 15/2266 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:2073
Datum02-06-2016
InhoudsindicatieVerzoek om een vergoeding voor nog eens 254 openstaande verlofuren. Weigering terug te komen van eerdere eindafrekening. In het afrekeningsbesluit van augustus 2008 ligt tevens de weigering besloten om een vergoeding toe te kennen voor nog meer verlofuren. Geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden. Appellant mocht het verzoek dan ook afwijzen met verwijzing naar het afrekeningsbesluit van augustus 2008. In wat betrokkene heeft aangevoerd zijn geen bijzondere omstandigheden gelegen die appellant in het onderhavige geval aanleiding hadden moeten geven tot een andere beslissing te komen.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 02-06-2016
TAR 2016/143
Afwijzing verzoek om uitbetaling verlofdagen
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2003:AM3202 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2011:BR0265 ★★★