Centrale Raad van Beroep, 16-06-2016 / 15/1894 AW


ECLIECLI:NL:CRVB:2016:2262
Datum16-06-2016
InhoudsindicatieSchriftelijke berisping. Vermindering salaris. Weigerig toestemming voor nevenwerkzaamheden. Ontslag. Schorsing. Plichtsverzuim. Onvoldoende grond om te twijfelen aan de medische geschiktheid en capaciteiten van appellant voor zijn eigen functie. Het dagelijks bestuur heeft zich op het standpunt kunnen stellen dat sprake was van een verstoorde werkverhouding en impasse en dat er geen uitzicht meer bestond op een vruchtbare verdere samenwerking. Het dagelijks bestuur was daarom bevoegd appellant op grond van artikel 96, eerste lid, van het AR eervol ontslag op andere gronden te verlenen. Er is sprake is van een overwegend aandeel van het dagelijks bestuur in het ontstaan en de voortduring van de verstoorde verhoudingen en de daarop volgende impasse. Het aandeel van het dagelijks bestuur wordt op 75% geschat.
TijdschriftartikelCentrale Raad van Beroep 16-06-2016
TAR 2016/145
Strafbesluiten en ontslag op andere gronden
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2013:BZ2043 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2010:BO8173 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:659
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2015:659
Gerelateerd ECLI:NL:RBDHA:2017:8987